Program

Program

DZIEŃ 1: ŚRODA, 12 LIPCA

AULA COLLEGIUM NOVUM, UL. GOŁĘBIA 24

09:00 – otwarcie Kongresu z udziałem JM Rektora UJ, Jacka Popiela

– wystąpienia: Bogumiły Kaniewskiej, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

oraz Ryszarda Koziołka, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

– wystąpienie Jarosława Fazana, Dziekana Wydziału Polonistyki

– wystąpienie Magdaleny Popiel, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych

09:45-10:15Czym była, jest i powinna być filologia – wykład mistrzowski Michała Pawła Markowskiego (University of Illinois at Chicago/Uniwersytet Jagielloński)

10:15-10:45Romana Ingardena lektura filologiczna – wykład mistrzowski Danuty Ulickiej (Uniwersytet Warszawski)

10:45 – dyskusja

11:00-11:30 – przerwa kawowa

11:30-13:00 – PANEL PLENARNY: Filologia: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Wprowadzenie: Tomasz Bilczewski

Uczestniczący: Magda Heydel, Ryszard Koziołek, Michał Paweł Markowski, Łukasz Musiał, Tomasz Kunz

13:00-14:00 – przerwa obiadowa

14:00A jednak filologia… Poloniści francuscy wobec dziedzictwa i teraźniejszości – wykład mistrzowski Marii Delaperrière (INALCO, Paryż)

14:30Filologia i ocalanie – wykład mistrzowski Luigiego Marinellego (La Sapienza, Rzym)

15:00 – dyskusja

15:15 –16.30 – OBRADY W SEKCJACH:

Nowoczesna komparatystyka I Nowoczesność:
kontynuatorzy
i kontestatorzy
Językowe geografie i obrazy świata IStrefy przekładu dawniej i dziś INowoczesna glottodydaktyka I
Moderuje: Beata ŚniecikowskaModeruje: Eugenia Prokop-JaniecModeruje: Renata PrzybylskaModeruje: Ewa KołodziejczykModeruje: Grażyna Zarzycka
Gołębia 24, AulaGołębia 24, sala 52Gołębia 24, sala 30Gołębia 16, sala 42Gołębia 24, sala 56
Andrzej HejmejKomparatystyka po 24 lutego 2022 roku Anna ŁebkowskaWyzwania metamodernizmu Jolanta TamborObrazy świata w gramatyce Dario Prola, Nowele Arriga Boita w polskim przekładzie: styl i poetyka fantastyki Waldemar MartyniukOpisywanie sprawności językowej w nowoczesnej glottodydaktyce 
Lidia WiśniewskaFilologia literatury światowej w perspektywie mitów Boga i Natury Brigitte GautierWyzwania Ksawerego Pruszyńskiego Svitlana SukharievaJęzykowy obraz Kresów we współczesnych mediach polskojęzycznych w Ukrainie Stanka Bonova DoychinovaPrzekład realiów, językowy obraz świata, wizualność Koji MoritaBudowa komputerowego systemu egzaminowania z języka polskiego według CEFR na TUFS 
Laura Quercioli-MincerKatalog artystyczny jako fototekst Maria ZadenckaKozackie konie w dolinie rzeki Drawy. Przestrzeń Europy w powieści „Kontra” Józefa Mackiewicza (1902–1985) Mirosława Sagan-BielawaNazwy regionów Polski i ich mieszkańców Ałła KozhinowaPolskie przekłady Biblii i obraz świata Joanna LustanskiI swój, i obcy – o wyzwaniach językowych uczniów i nauczycieli szkół przy placówkach dyplomatycznych 
Rozalia SłodczykGatunki różnodziedzinowe Yoana GanowskiPoemat prozą XXI wieku, czyli kontynuacja Baudelaire’owskiej i Rimbaudowskiej nowoczesnościLidia Nepop-AjdaczyćWartości w polskim i ukraińskim obrazie kwiatów Gular Hasan AbdullabekowaPrzekłady literatury polskiej w XX- XXI wieku w Azerbejdżanie Piotr KajakUpowszechnianie języka polskiego i kultury polskiej w Azji Wschodniej i Południowej 

17:00 – 18:00 – uroczystość wręczenia Medalu Merentibus” Profesorowi Henrykowi Siewierskiemu

DZIEŃ 2: CZWARTEK, 13 LIPCA

AULA COLLEGIUM NOVUM, UL. GOŁĘBIA 24

9:00Nasza kultura rozszerzonej teraźniejszości – wykład mistrzowski Ryszarda Nycza (Uniwersytet Jagielloński)

9:30wręczenie Nagród im. Jana Kochanowskiego z udziałem finalistów

11:00 – przerwa kawowa

11:30 – 13.00 – OBRADY W SEKCJACH:

Strefy przekładu dawniej i dziś IINowoczesna komparatystyka IILiteratura i kultura dawna: powroty, ślady, zerwania IIRetoryka: między myśleniem a działaniemNowoczesna glottodydaktyka II
Moderuje: Zofia ZiemannModeruje: Anna ŁebkowskaModeruje: Emiliano RanocchiModeruje: Anna PiechnikModeruje: Iwona Janowska
Gołębia 24, AulaGołębia 24, sala 52Gołębia 24, sala 56Gołębia 16, sala 42Gołębia 24, sala 30
Dorota Walczak-DelanoisStrefy przekładu dawniej i dziś Eugenia Prokop-JaniecTekst wielojęzyczny Tomasz ChachulskiO nowym życiu literatury dawnej Małgorzata Gębka-WolakJęzyk a tworzenie i stosowanie prawa Grażyna ZarzyckaNowe oblicza glottodydaktyki polonistycznej w czasopiśmie „Kształcenie Polonistyczne Cudoziemców” 
Magda HeydelHistoria przekładu literackiego w Polsce Ariko KatoRelacja między literaturą a malarstwem: nowo odkryte opowiadanie „Undula” Brunona Schulza Roman DąbrowskiCzy literatura i kultura dawna jest nam dziś potrzebna? Maciej RakKulturemy polskie Gabriela OlchowaPostawy Polaków i Słowaków wobec języka 
Ewa RajewskaPolski zwrot ku tłumaczowi i translatorskie manifesty, parateksty, polemiki, coming-outy Katarzyna DejaZwrot globalny w literaturoznawstwie Grzegorz ZającWymyślana historia literatury (przedmiot – podmiot – anachronizmy) Wojciech Ryczek, Metalepsa: stopniowanie znaczeń Anna SeretnyJęzyk szkolnej edukacji 
Ewa Kołodziejczyk, Słownik biobibliograficzny tłumaczy literatury – założenia metodologiczne, problemy i perspektywy badawcze Karina JarzyńskaTranskulturowa historia gatunków (literackich) Arent van NieukerkenCzytanie poetów XVIII wieku w kontekście teorii literatury. Problemy dydaktyki polonistyki zagranicznejAgnieszka RydzPamięć autobiograficzna jako figura pars pro toto Andrzej RuszerRetoryka na zajęciach glottodydaktycznych 
Mikael MikośPrzekłady na język angielski dawniej i dziś  Justyna ZychTranskulturowość w najnowszej literaturze polskiej  Tomasz WojczakMetafora i metonimia. Polska średniowieczna wersja Legendy o Świętym Aleksym” w świetle teorii Levi-Straussa Paulina PotasińskaPortretowanie „małych ojczyzn” a retoryki lokalności (S. Grzesiuk, M. Hłasko, A. Stasiuk) Marianna ŁacekMoje doświadczenie translatorskie 

13.00 – przerwa obiadowa

14.00Filologia porzucona – wykład mistrzowski Marii Prussak (Instytut Badań Literackich PAN)

14:30Filologia – sztuka pamięci. Wokół cyfrowego archiwum Stanisława Wyspiańskiego – wykład mistrzowski Magdaleny Popiel (Uniwersytet Jagielloński)

15:00 – dyskusja

15:15 –16.45 OBRADY W SEKCJACH:

Proces twórczy i genetyka tekstuPerspektywy biohumanistykiAutoportrety, autobiografie, mikroanalizyMedia, performans, kultura popularnaLiteratura i kultura dawna: powroty, ślady, zerwania III
Moderuje: Magdalena PopielModeruje: Tomasz BilczewskiModeruje: Karolina Górniak-PrasnalModeruje: Piotr HorbatowskiModeruje: Tomasz Chachulski
Gołębia 24, AulaGołębia 24, sala 30Gołębia 24, sala 52Gołębia 16, sala 42Gołębia 24, sala 56
Mateusz Antoniuk, Między krytyka genetyczną a antropologią tworzenia Elżbieta RybickaEkokrytyka i żywiołyMarina IliePoetyka codzienności – poezja „nowego antropocentryzmu” – autoportret poetycki (na przykładzie wybranych polskich utworów) Tomasz MajkowskiGry cyfrowe i tradycja literatury narodowej Emiliano RanocchiTradycja hermetyczna w Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego 
Francesca FornariO skreśleniach w procesie twórczym Klaudia MucaHumanistyka zaangażowana i neuroróżnorodnośćAnita CałekLiteratura w kontekście życia: biografia, autobiografia, list Justyna GorzkowiczPoezja wideo Regina JakubenasDziałalność wileńskiego obserwatorium astronomicznego w świetle korespondencji ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego
Ołena HaletaAutor, czytelnik i proces twórczy: przemyślenie literatury na nowo w „Słowniku wojny” Ostapa Sływyńskiego Anna TurczynJęzyk i psychoanaliza Anna Janicka„Kim był ten człowiek?” (Korczak). Kim była ta autorka? Joanna Maj, Performowanie literatury na szlaku turystycznym (topografie lektury a geomedia) Rostysław RadyszewśkyjPolskojęzyczna twórczość poetów barokowych kręgu Iwana Mazepy 
Natalia Sydiaczenko, Wyrazy kluczowe tekstu artystycznego Alicja WangStudia      o niepełnosprawności w Polsce: między aktywizmem i akademią Anna PekaniecFragmenty (z) rzeczywistości. Opowiadania w literaturze polskiej po 2010 roku (na przykładzie Małgorzaty Boryczki „O perspektywach rozwoju małych miasteczek”) Tomasz PietruchaPerformowanie archiwum Inesa KuryanDwie próby epopei narodowej w literaturze polskiej, o których nie wiemy 
Anna Śliwa, „Obmapywanie” świata. Podróże Mirona Białoszewskiego Dorota Pazio-WlazłowskaBo każdy gruby to żarłok i leń! – stygmatyzacja osób z otyłością we współczesnej polszczyźnie Seyyal Körpe KemerFranka i Cavide: dwie wyobcowane kobiety w literaturze  Dominique Porebska-QuasnikJęzyk teatralny, język skodyfikowany. Wytrwałość tożsamości polskiej Andrzej Staniszewski, Wczesnonowożytna topofilia i literatura staropolska 

16:45 – 17:15 – przerwa kawowa

17:15 – 18:45 – OBRADY W SEKCJACH:

Długi wiek XIX: paradygmaty, cezury, figuryLiteratura najnowsza i wyzwania krytyki literackiejWspólnoty, regiony, pograniczaKomparatystyka pamięci: literaturoznawcze badania porównawcze nad ZagładąStrefy przekładu dawniej i dziś III
Moderuje: Katarzyna DejaModeruje: Michał KozaModeruje: Elżbieta RybickaModeruje: Andrzej HejmejModeruje: Barbara Kaszowska-Wandor
Gołębia 24, AulaGołębia 24, sala 52Gołębia 24, sala 30Gołębia 16, sala 42Gołębia 24, sala 56
Anna Czabanowska-WróbelPrzepisywanie pozytywizmu  Dorota KozickaMiędzy krytyką literacką a historią literatury (najnowszej)  Tadeusz BujnickiPoezja i publicystyka. Na przykładzie wileńskich „Żagarów” Sławomir Jacek ŻurekLiteratura polska wobec Zagłady po roku 2000 Constantin GeambaşuPrzekład jako proces hermeneutyczny 
Krystyna JaworskaŚlady tekstu i życia Karoline ThaidigsmannJakiej historii literatury najnowszej potrzebuje slawistyka? Jarosław FazanObraz literatury litewskiej w krytyce żagarystów Kris Van Heuckelom„De… van Auschwitz”. Współczesna literatura niderlandzkojęzyczna o Zagładzie przez pryzmat komparatystyczny Cristina GodunRetranslacja dzieła literackiego. Między przekładalnością a nieprzekładalnością na przykładzie opowiadań Brunona Schulza 
Gabriela Matuszek-StecPrzybyszewski wraca – edycja krytyczna „Dzieł literackich” Andrea Ceccherelli, Filologia literatury nieświatowej: spotkania na skraju imperiumKrzysztof ZajasPublicystyka żagarystówJakub StryčekCzeska proza holokaustowa po 2000 roku Anastasia NabokinaSłowo, dźwięk, ruch. Tadeusz Zieliński i Michaił Bachtin 
Barbara Stelingowska, Wokół edycji „Xięgi poezji idyllicznej” Marii KomornickiejUrszula ChowaniecLiteratura wobec mniejszości i marginalizacji: inne płcie, inne religie, inność Kinga GebenJęzyk pisarza regionalnego Wojciecha Piotrowicza (polskiego pisarza na Litwie XX wieku)  Roma SendykaAwkward w badaniach kultury Duola LongPrzekładalność pojęcia kulturowego „twarz” w polskich przekładach wybranych pozycji współczesnych dzieł chińskich 

19:00 – 20:30Walne Zebranie MSSP

DZIEŃ 3: PIĄTEK, 14 LIPCA

AULA COLLEGIUM NOVUM

UL. GOŁĘBIA 24

09.00-09:30Literatura polska czytana na dystans: pierwsze spostrzeżenia – wykład mistrzowski Jana Rybickiego (Uniwersytet Jagielloński)

09:30-09:45 – dyskusja

09:45-11.15 ­– OBRADY W SEKCJACH:

Perspektywy humanistyki cyfrowej IInstytucje wobec dziedzictwa filologiiDługi wiek XIX: paradygmaty, cezury, figury IIHumanistyka nowa i zaangażowanaNowoczesna glottodydaktyka III
Moderuje: Małgorzata Gębka-WolakModeruje: Małgorzata MikołajczakModeruje: Gabriela Matuszek-StecModeruje: Alicja WangModeruje: Anna Seretny
Gołębia 24, AulaGołębia 24, sala 52Gołębia 24, sala 56Gołębia 24, sala 30Gołębia 16, sala 42
Renata PrzybylskaZasoby elektroniczne dotyczące dokumentowania języka polskiego w aspekcie historycznojęzykowym i geograficznym oraz społecznym Jarosław ŁawskiFilologia i granice współpracy instytucjonalnej w nowych warunkach geopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej Henryk SiewierskiRomantyczni uchodźcy ultra aequinoxialem Katarzyna Wądolny-TatarLiteratura dla dzieci i młodzieży w XXI wieku wobec odnawialności konfliktów i kryzysów społecznych i środowiskowych. Dyskursy, kierunki interpretacji Iwona JanowskaMediacja – narzędzie działaniowego uczenia się/użycia języka 
Agata Kwaśnicka-JanowiczArchiwizowanie dziedzictwa językowego – w poszukiwaniu własnej tożsamościMargreta GrigorovaAkademie nauk i polonistyka (literacka)Irena FedorowiczSyrokomlana w zbiorach archiwów wileńskich Magdalena Kuczaba-FlisakZmysły w literaturze dziecięcej Aleksandra Achtelik, Literacki zapis doświadczeń migracyjnych w nauczaniu polonistycznym cudzoziemców
Anna PiechnikCyfrowa bibliografia dialektologii polskiej Roman MadeckiPolonistyka zagraniczna: od czystej filologii do interdyscyplinarnych studiów polonoznawczych Maryia BrackaInny bohater romantyczny? O figurze Kozaka Sawy raz jeszcze Łukasz Bat, Polityka i nauka: jedno powołanie czy dwa? Monika Válková MaciejewskaJak polscy literaci „donoszą na rzeczywistość” i co z tego wynoszą obcokrajowcy? 
Patrycja PałkaNajnowsze zasoby elektroniczne opracowujące dane językowe XX i XXI wieku László NagyJęzyk i kultura polska za granicą, kryzys tradycyjnego kształcenia filologicznego Wiesław PrzybyłaPolsko-białoruskie zapośredniczenia literackie – projekt badań Artur Otton FirlejDyskurs smoleński Edyta Nowosielska, Maksi KozińskaTranskulturowe metody oceny – egzaminy certyfikowane z angielskiej perspektywy

11:15-11:45 – przerwa kawowa

11:45-13:00DYSKUSJA PLENARNA: Wisława Szymborska i Włochy: przekłady, historie, media (w ramach obchodów 100-lecia urodzin Poetki)

Prowadzenie: Michał Rusinek 

13:00–14:00 – przerwa obiadowa

14:00Teatroteka Kantora. Miejsca–Obiekty–Słowa – wykład mistrzowski Katarzyny Fazan (Uniwersytet Jagielloński)

14: 30Natalia Zarzecka: Nowe narracje Cricoteki

15:00-16.30 100 LAT POLONISTYKI W CZECHACH I OBRADY W SEKCJACH

100 lat polonistyki w CzechachPerspektywy humanistyki cyfrowej IINowoczesna glottodydaktyka IV
Moderuje: Michala Benešová100 lat polonistyki na ziemiach czeskich – wprowadzenie Moderuje: Agata Kwaśnicka-JanowiczModeruje: Piotr Kajak
Gołębia 24, AulaGołębia 24, sala 56Gołębia 24, sala 30
Roman BaronMarian Szyjkowski – twórca geopolonistyki w świetle najnowszych badań Barbara Batko-TokarzLeksykografia tematyczna – od/nowa Danuta ŁazarskaPoeta, tłumacz i kształcenie literacko-kulturowe  
Roman MadeckiMaxmilián Kolaja i początki polonistyki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie Krystyna BojałkowskaGramatyka współczesnego języka polskiego w dobie cyfrowej Marzena WawrzeńPodejście międzykulturowe a współczesna glottodydaktyka polonistyczna 
Ivana Dobrotová, Aleksandra StarzyńskaWażne momenty i postacie w życiu polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu Bartłomiej SzleszyńskiNaukowe monografie i edycje cyfrowe jako szansa dla polonistyki światowej Nataliia TsolykJęzyk polski w szkołach polonijnych na Wołyniu
Jiří MurycOsiągnięcia i perspektywy polonistycznych badań naukowych na Uniwersytecie Ostrawskim Mariola Wilczak„Biuletyn Polonistyczny” – źródło informacji o współczesnej polonistyce Olga BambrowiczWspieranie rozwoju językowego uczniów oraz pracy nauczycieli za pomocą metody symulacji na przykładzie innowacyjnych gier dydaktycznych stworzonych na UAM
Jiří Muryc, Aleksandra Starzyńska, Roman Madecki, Renata Putzlacher-BuchtováMichala BenešováNajważniejsze publikacje naukowe w historii czeskiej polonistyki Magdalena Komorowska, Edytorstwo cyfrowe: perspektywyIzabela WieczorekOd intencji do konwencji, czyli jak budować dialog na lektoracie języka polskiego jako obcego 
Renata Rusin-Dybalska, Sylwia Czachór-KocataşPodręczniki języka polskiego dla Czechów – początki i stan aktualny Joanna Hałaczkiewicz, Edytorstwo cyfrowe – narzędzia 

16:30-16:45 – przerwa kawowa

16:45 – zakończenie Kongresu

18: 30wieczór w Cricotece połączony z oprowadzaniem