Opłaty kongresowe

Organizatorzy przewidują opłaty wpisowe dla osób uczestniczących w VIII Światowym Kongresie Polonistów w wysokości: 200 zł normalna/100 zł ulgowa (studenci i doktoranci). Szczegółowe zasady zostaną podane w marcu 2023 roku.

Informacje o sposobach przekazywania opłat podane zostały w formularzu rejestracji.

Planujemy przygotowanie publikacji.