Nagroda im. Kochanowskiego

Nagroda im. Kochanowskiego

Podczas tegorocznego Kongresu przyznane zostaną dwie Nagrody o wartości 20 000 zł każda

FUNDATOR NAGRÓD

Nagroda im. Jana Kochanowskiego

Tradycyjnie jednym z wydarzeń kongresowych stanie się wręczenie Nagrody im. Kochanowskiego za najlepszą monografię autorską opublikowaną przez polonistów pracujących za granicą (szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: mssp.pl).

Nagroda im. Jana Kochanowskiego przyznawana jest badaczom i badaczkom zatrudnionym i mieszkającym poza granicami Polski za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie polonistyki, w szczególności za prace dotyczące historii literatury polskiej, krytyki literackiej i teorii literatury, teatrologii i filmoznawstwa, kulturoznawstwa, gender studies, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki oraz translatologii. Nagrodę przyznaje się przed Światowym Kongresem Polonistów, a zwycięzcę ogłasza się w trakcie Kongresu, w tym roku nastąpi to 13 lipca, w czwartek, o godzinie 9.30 w Auli Collegium Novum.

02 lipca Jury w składzie: Prof. Ryszard Nycz (przewodniczący), Prof. Anna Czabanowska-Wróbel, Prof. Małgorzata Czermińska, Prof. Adam Dziadek, Prof. Renata Przybylska zdecydowało, że Nagrodę otrzymają:

Kris Van Heuckelom za książkę:

Polish Migrants in European film 1918–2017, Cham: Palgrave Macmillan, 2019. Wydanie polskie: Nostalgia, solidarność, (im)potencja. Obrazy polskiej migracji w kinie europejskim (od niepodległości do współczesności), Warszawa: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny; Kraków: Universitas, 2022.

Stanley Bill za książkę:

Czesław Miłosz’s Faith in the Flesh. Body, Belief & Human Identity, Oxford, New York: Oxford University Press, 2021.

W bieżącej edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Kochanowskiego Jury podjęło decyzję o wyborze piętnastu finalistów.
Lista finalistów:

Alessandro AmentaLe parole et il silenzio. La poesia di Zuzanna Gińczanka e Krystyna Krahelska, Rzym, Aracne editrice, 2016.

Sante Graciotti [1923–2021]Braterstwo myśli uczuć. Italia, Polska, Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej XV-XVIII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2016.

Dimitrina HamzeJęzyk komizmu. Na podstawie twórczości polskiego pisarza nowatora Witolda Gombrowicza, Sofia: Avliga, 2016 (w języku bułgarskim).

Joanna KotComplicating the Female Subject: Gender, National Myths, and Genre in Polish Women’s Inter-War Drama, Boston: Academic Studies Press, 2016.

Katia VandenborreLe Conte dans la littérature polonaise du XXe siècle, Paris: Garnier, 2017.

Li YinanLiteratura polska w Chinach, Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2017.

Tokimasa SekiguchiEseje nie całkiem polskie, Kraków: Universitas, 2016.

Kris Van HeuckelomPolish Migrants in European film 1918–2017, Cham: Palgrave Macmillan, 2019. Wydanie polskie: Nostalgia, solidarność, (im)potencja. Obrazy polskiej migracji w kinie europejskim (od niepodległości do współczesności), Warszawa: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny; Kraków: Universitas, 2022.

Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska, Przemysław Czapliński, przy współudziale Agnieszki Polakowskiej, Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918, red. , Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2018.

Nina Taylor-TerleckaThe Lithuanian Landscape Tradition in the Novels by Tadeusz Konwicki, Białystok: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2018.

Marcin WągielFonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego, Ołomuniec: Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu, 2016.

Stanley BillCzesław Miłosz’s Faith in the Flesh. Body, Belief & Human Identity, Oxford, New York: Oxford University Press, 2021.

Helena Goscilo, Beth Holmgren (red.), Polish Cinema Today: A Bold New Era in Film, London: Lexington Books, 2021.

Aleksandra KremerThe Sound of Modern Polish Poetry: Performance and Recording after World War II, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2021.

Ewa WampuszycMapping Warsaw: The Spatial Poetics of a Postwar City, Evanston, IL: Northwestern University Press, 2018.

Jury obraduje w składzie:

Prof. Ryszard Nycz (przewodniczący)
Prof. Anna Czabanowska-Wróbel
Prof. Małgorzata Czermińska
Prof. Adam Dziadek
Prof. Renata Przybylska