FILOLOGIA – OD/NOWA

Dziedzictwo filologii

wobec wyzwań współczesności

Formułując główny temat VIII Światowego Kongresu Polonistów, zachęcamy do stawiania pytań o to, w jaki sposób podejmowana dziś przez nas problematyka badawcza oraz zaangażowanie w kulturę i rozmaite praktyki społeczne korzysta z dziedzictwa filologii, w jaki sposób je przekształca, kwestionuje czy kontestuje, w jaki sposób konfrontuje z nowymi zjawiskami kultury funkcjonującej w środowisku cyfrowym, wreszcie w jaki sposób pojmuje samą filologię. 

Język, literatura, kultura w epoce cyfrowej